PVP


War Mode and World PvP Battlegrounds Discuss all aspects of Battlegrounds with your fellow players. Arenas Discuss all aspects of World of Warcraft Arenas with your fellow players.
Topic Replies Views Activity
11 28 December 1, 2023
5 72 December 1, 2023
61 232 December 1, 2023
8 166 December 1, 2023
8 159 December 1, 2023
12 508 December 1, 2023
52 517 December 1, 2023
15 343 December 1, 2023
24 718 December 1, 2023
128 459 December 1, 2023
18 301 December 1, 2023
18 220 December 1, 2023
5 134 December 1, 2023
0 29 December 1, 2023
30 450 December 1, 2023
21 279 December 1, 2023
6 76 December 1, 2023
83 1485 December 1, 2023
20 551 December 1, 2023
7 115 December 1, 2023
5 93 December 1, 2023
16 227 December 1, 2023
5 168 December 1, 2023
14 167 December 1, 2023
4 84 December 1, 2023
9 194 December 1, 2023
20 593 December 1, 2023
2 118 December 1, 2023
3 106 December 1, 2023
1206 7369 December 1, 2023