Czy viking powinien być szybszy? are viking should to be faster?

Uważam że trochę tak i agree